کنسانتره میوه جات
کنسانتره آلبالو                   
بایریکس 65
کنسانتره انار                       بایریکس 65
کنسانتره انگور قرمز            بایریکس  65
کنسانتره پرتقال                  بایریکس 64
کنسانتره آناناس                 بایریکس  65
کنسانتره آلو قرمز                بایریکس  65
کنسانتره انگور سفید           بایریکس  65
کنسانتره لیمو                      بایریکس 40
کنسانتره سیب                     بایریکس 70
کنسانتره خرما                      بایریکس 70
 
پوره میوه
پوره هلوی زعفرانی           بایریکس 30-28
پوره سیب                           بایریکس 38-36
پوره زردآلو                          بایریکس 30-28
پوره موز                              بایریکس 30-28
پوره انبه                              بایریکس 18-16

 استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر مواد غذایی استابلایزر در لبنیات استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر مواد غذایی استابلایزر ماست هیدروکلوئیدها امولسیفایر در صنایع غذایی چیست استابلایزر کشش پذیری پنیر پیتزا استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر در مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دسر استابلایزر در لبنیات استابلایزر کشک استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر بستنی استابلایزر مواد غذایی استابلایزر شیر کاکائواستابلایزر ماست استابلایزر خامه هیدروکلوئیدها استابلایزر پنیر پیتزا امولسیفایر در صنایع غذایی چیستاستابلایزر ماست استابلایزر