افزودنیهای غذایی

اسید اسکوربیک
اسید سیتریک
آسکوربات سدیم
اسکوربات کلسیم
آسکوربات پتاسیم
الیگوفروکتوز
اینولین

آلفا توکوفرول ویتامین ای
گاما توکوفرول ویتامین ای
دلتا توکوفرول ویتامین ای
لسیتین \پودری و مایع
بیکربنات سدیم
لاکتات سدیم
لاکتات پتاسیم
لاکتات کلسیم
لاکتات آمونیوم
لاکتات منیزیم
دی اکسید سیلیکون
تارتارات پتاسیم سدیم
فسفریک اسید
منیزیم سیترات
مالات آمونیوم
مالات پتاسیم
اسید تارتاریک
تارتارات کلسیم
آمونیم سیترات
متا بی سولفیت سدیم
بوتیلات هیدروکسی تولوئن BHT
بوتیلات هیدروکسی آنیزول BHA
ترشیو بوتیل هیدرو کینولین TBHQ
سدیم اسید پیرو فسفات
سدیم سوربات
پتاسیم سوربات
کلسیم سوربات
سوربیک اسید
اکسی استئارین
پلی فسفات کلسیم
تری سدیم سیترات
تری کلسیم سیترات
تری کلسیم فسفات
کلسیم سیترات
سیترات سدیم
تری سدیم سیترات
سیترات پتاسیم
لاکتیک اسید
استئاریل الکل
بی کربنات آمونیوم
پتاسیم اگزالات
پتاسیم سولفات
پتاسیم نیترات
سدیم نیترات
سدیم پروپیونات
نیترات کلسیم
سدیم استات
آمونیوم استات
گلایسین
کربن اکتیو
تترا پتاسیم پیرو فسفات
دی سدیم فسفات
مالیک اسید
مونو سدیم گاوتامات
سدیم گلوکونات

پودر زرده و سفیده تخم مرغ
پودر مخلوط زرده و سفیده تخم مرغ
انواع کازئینات و رنت کازئینات
سدیم کازئینات
ایزوله سویا
پودر نارگیل
پودر کاکائو
پودر قهوه
پودر کاپوچینو
انواع جانشین های کره  کاکائو
روغن مخصوص شکلات
پودر آب پنیر
پودر شیرخشک
کارامل

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
نایسین
کلسیم دی استات
کلسیم استات
مالیک اسید
کلسیم گلوکونات
فیبر خوراکی
مالتودکسترین
پروتئین گیاهی نخود
روغن شکلات صبحانه
ژل امولسیفایر کیک
زل امولسیفایر بیسکوئیت
روغن مخصوص مغز بستنی
مایع نگهدارنده کیک
دکستروز
PGPR
پلی گلیسیرول استر
دکستروز منو هیدرات
میکرو کریستالین سلولز MCC

Food Additive
Ascorbic acid (Vitamin C)
Ammonium ferric citrate
Ammonium lactate
Ammonium malate
Ammonium acetate
Ascorbyl stearate
Ascorbyl stearate
Alpha tocopherol
Butylated  hydroxyanisole (BHA)
Butylated hydroxyanisole
Butylated hydroxytoluene
Butylated hydroxytoluene (BHT)
Calcium ascorbate
Citric acid
Calcium propionate
Calcium lactate
Calcium sorbate
Calcium tartrate
Calcium   glycerylphosphate
Calcium Gluconate
Caramel color
Calcium ascorbate
Calcium fumarate
Coconut powder
Delta tocopherol
Disodium phosphate
Dietary fiber
Dilauryl thiodipropionate
Ethyl gallate
Erythorbic acid
Erythorbin acid
Fatty acid esters of ascorbic acid (Ascorbyl palmitate
Gluten
Glycine  
Gamma tocopherol
Lecithin
Magnesium lactate
Magnesium citrate
Metatartaric acid
Malic acid
Maltitol
Magnesium Stearate
Mono and di glyceride
Monosodium phosphate
Monosodium glutamate
Magnesium citrate
Potassium ascorbate
Potassium fumarate
Potassium lactate (antioxidant)
Potassium malate
Oxystearin
Oligofructose
Orthophosphoric acid
Sorbitan Tristearate
Sorbitan monostearate
Sodium Benzoate
Sodium erythorbin
Sodium Propionate 
Sodium metabisulfite
Sodium potassium tartrate
Sodium fumarate
Sodium caseinate
Sodium bicarbonate
Sodium lactate
Sodium ascorbate
Sodium metabisulfite
Sodium erythorbate
Sodium citrate
Sorbitan monostearate
Sodium sorbate
Sodium starch glycolate
Sodium Alginate
Sodium gluconate
Sodium bicarbonate
Sodium potassium tartrate
Sodium acid pyrophosphate
Sodium potassium tartrate
Sodium acetate
Sodium acid pyrophosphate
tert-Butylhydroquinone (TBHQ)
Tricalcium Phosphate
Triammonium citrate
Thiodipropionic acid
Trisodium citrate
Cream powder
Pea plant protein
Trisodium phosphate
Tetrapotassium pyrophosphate
Tetrasodium pyrophosphate
Tert Butylhydroquinone
Triammonium citrate
Tartaric acid
Nisin
Oil Chocolate Breakfast
Oil ice cream brain
Oil Shortening
Gel improvement
Gel emulsifie cakes and candies
Cocoa butter
Vanillin
Salep
Gluten
Whey Concentrate
Cocoa paste
Fat powder
Dextrose

 استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر مواد غذایی استابلایزر در لبنیات استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر مواد غذایی استابلایزر ماست هیدروکلوئیدها امولسیفایر در صنایع غذایی چیست استابلایزر کشش پذیری پنیر پیتزا استابلایزر دوغ استابلایزر چیست استابلایزر پنیر پیتزا فروش استابلایزر در مواد غذایی استابلایزر دوغ استابلایزر استابلایزر مواد غذایی استابلایزر دسر استابلایزر در لبنیات استابلایزر کشک استابلایزر بستنی مضرات استابلایزر بستنی استابلایزر مواد غذایی استابلایزر شیر کاکائواستابلایزر ماست استابلایزر خامه هیدروکلوئیدها استابلایزر پنیر پیتزا امولسیفایر در صنایع غذایی چیستاستابلایزر ماست استابلایزر